Το διδακτικό σύστημά σου:

Οι υποδομές μας

Τα μαθήματά μας διεξάγονται στους σύγχρονους, καλαίσθητους και άνετους χώρους του φροντιστηρίου μας, με τη χρήση νέων τεχνολογιών που παρέχουν ευέλικτα μοντέλα προσομοίωσης προσδίδοντας ταχύτητα και παραστατικότητα.

Το μάθημά μας

Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι επιστημονικά άρτιο και επικαιροποιημένο, ώστε να ανταποκρίνεται πιστά στη θεματογραφία και στις απαιτήσεις των εξετάσεων.

Μέσα από την πρωτότυπη παρουσίαση, τη συστηματική ταξινόμηση και τη λογική διασύνδεση του γνωστικού υλικού, θα συγκροτήσεις στέρεα και συμπαγή εννοιακά συστήματα, ώστε να αποφύγεις τη σύγχυση.

Εδώ θα λάβεις τις σωστές πληροφορίες σε σχέση με τον τελικό σκοπό σου, και θα εξασκηθείς ώστε να τις μετασχηματίζεις σε στέρεα γνώση, ενταγμένη σε υπερκείμενα συνεκτικά πλαίσια.

Θα κατανοήσεις πώς να κρατάς λειτουργικές σημειώσεις, θα αφομοιώσεις αποτελεσματικές τεχνικές επαλήθευσης ώστε να αυτοδιορθώνεις τα λάθη σου, θα μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι τον χρόνο της μελέτης και τον χρόνο των εξετάσεων, ενώ θα εξασκηθείς κατάλληλα προκειμένου να διατυπώνεις γραπτά τις σκέψεις σου απαντώντας με πληρότητα σε ό,τι έχεις ερωτηθεί.

Θα κατορθώσεις, λοιπόν, να οικοδομήσεις σαφείς άξονες αναφοράς, ώστε να δρας με ασφάλεια στη μελέτη και στην εξέτασή σου.

Ανάθεση εργασιών

Σε κάθε μάθημα ανατίθεται ρεαλιστικός όγκος εργασιών μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό, ώστε:

  • απ' την μία πλευρά, να επιτυγχάνονται στο ακέραιο οι διδακτικοί στόχοι.
  • απ' την άλλη, να είναι σε θέση να ανταποκριθεί ο μαθητής.

Οι μαθητές μας καλούνται να κάνουν πρωταθλητισμό σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο. Είναι λοιπόν απαραίτητο να καλύψουν έγκαιρα τα κενά που ενδεχομένως εμφανίζουν, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες επαναλήψεις, ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών. Όλα αυτά προϋποθέτουν τη συνέπεια σε ένα πρόγραμμα μελέτης, η οργάνωση του οποίου αποτελεί δική μας ευθύνη.

Η αποστολή μας, όμως, δεν είναι να υπερφορτώσουμε τον μαθητή με υποχρεώσεις, συμπιέζοντάς τον ψυχολογικά. Κάτι τέτοιο θα αποδείκνυε απλώς τη δική μας ανασφάλεια, τη διάθεση μετάθεσης των ευθυνών προς τον μαθητή, αν αυτός δεν κατορθώσει να ανταποκριθεί, και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας.

Δίπλα μας θα συνεργαστείς με έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι γνωρίζουν τις ακριβείς απαιτήσεις των εξετάσεων και είναι σε θέση να σε καθοδηγήσουν υπεύθυνα στην υλοποίηση των στόχων σου, θέτοντας απολύτως ορθολογικές απαιτήσεις, ώστε να ισχυροποιήσεις το αυτοσυναίσθημά σου, να νιώσεις εμπιστοσύνη και να αντιπαρέλθεις τη συναισθηματική πίεση των Πανελλαδικών.

Χρονοδιάγραμμα

Από την αρχή της περιόδου ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, οι μαθητές και οι γονείς τους γνωρίζουν

  • πότε θα ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη.
  • πότε θα γραφούν εκθέσεις, περιλήψεις και διαγωνίσματα.
  • πότε θα ανατεθούν επαναλήψεις και πώς αυτές θα κλιμακωθούν.

Άσκηση πίεσης

Η κλιμάκωση των απαιτήσεων, η απόλυτη συστηματοποίηση της διδακτικής διαδικασίας και η διαρκής επικοινωνία με τους γονείς συγκροτούν το κατάλληλο κλίμα πίεσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποτρέπονται οι εκδηλώσεις αμέλειας ή ασυνέπειας, χωρίς να διακυβεύεται το ανθρώπινο πρόσωπο της συνεργασίας με τον μαθητή.

Τα νέα μας από το Facebook

Στοιχεία επικοινωνίας

 eidenai small
 
 
 info (@) eidenai.gr
Φόρμα επικοινωνίας
 2130699555
 2130699777
Βασιλίσσης Σοφίας 52 Μαρούσι
 
 

Μείνετε σε επαφή μαζί μας