ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γνωρίστε την ομάδα μας

η ομάδα μας

Οι καθηγητές μας έχουν επιλεγεί πολύ προσεκτικά με σαφή και αυστηρά κριτήρια:

  • Γνωρίζουμε τη συνέπεια, τη μέθοδο και την αποτελεσματικότητά τους.
  • Ασχολούνται αποκλειστικά με ένα διδακτικό αντικείμενο.
  • Είναι έμπειροι και καταξιωμένοι στην ειδικότητά τους.
  • Γνωρίζουν τις ακριβείς απαιτήσεις των εξετάσεων και είναι σε θέση να καθοδηγήσουν υπεύθυνα τον μαθητή στην υλοποίηση των στόχων του, θέτοντας ορθολογικές απαιτήσεις.
  • Αξιοποιούν στην εργασία τους το προσωπικό συγγραφικό έργο τους και όχι ασύνδετες συρραφές αποσπασματικών ιδεών από ξένα φωτοτυπημένα βοηθήματα.
  • Το εκπαιδευτικό και διδακτικό στίγμα τους είναι σαφές, ορατό και πρωτότυπο, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από το συγγραφικό έργο τους.
  • Είναι κοινωνικά επιδέξιοι, ώστε να διαχειρίζονται με επιτυχία τις ανθρώπινες σχέσεις και να μπορούν να καθοδηγήσουν τους έφηβους μαθητές τους στην πραγμάτωση των κοινών μας στόχων.
  • Διαθέτουν ισχυρή προσωπικότητα που τους καταξιώνει στα μάτια μας, ώστε να μην αποτελούν απλούς υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν εντολές, αλλά ισότιμους συνεργάτες που από κοινού καθορίζουν, σχεδιάζουν, θέτουν σε εφαρμογή και αξιολογούν υπεύθυνα το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας.
C
IMG_2534
O
team1
ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
IMG_2358
IMG_1641
PC_15102020_202031 (99)
team5
ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 2
EL