ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Το Πρόγραμμά μας

εκπαιδεύομαι
να πετυχαίνω

Διαγωνίσματα: επαναλαμβάνω, εξοικειώνομαι, οργανώνομαι, μαθαίνω, πετυχαίνω
Το μάθημά μας δεν ολοκληρώνεται με τη διδασκαλία. Θα φροντίσουμε να νιώσεις απόλυτα ασφαλής καθώς πλησιάζουμε προς την τελική δοκιμασία, μέσα από κατάλληλα οργανωμένες γραπτές εξετάσεις επαναληπτικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο,
 •  θα έχεις κίνητρο για συχνές επαναλήψεις της διδασκόμενης ύλης·
 •  θα προετοιμαστείς για το συγκεκριμένο ύφος εξέτασης·
 • θα μάθεις να οργανώνεις κατάλληλα τον χρόνο της μελέτης και των επαναλήψεών σου·
 • θα συνηθίσεις να απαντάς με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο εξέτασης·
 • θα κατανοήσεις πώς πρέπει να διατυπώνεις και να οργανώνεις τις απαντήσεις σου σε κάθε είδος πιθανών ερωτημάτων·
 • θα αντιληφθούμε τις αδυναμίες σου έγκαιρα, ώστε να κινηθούμε στοχευμένα για την αποδυνάμωσή τους·
 • θα καλλιεργηθεί η ικανότητά σου να συνδυάζεις δημιουργικά όσα μελέτησες, προκειμένου να ανταποκρίνεσαι σε θέματα αυξημένης δυσκολίας, πρωτόγνωρα και σύνθετα·
 • θα χαλιναγωγήσεις το άγχος των εξετάσεων.
Α' Λυκείου

 

ΗμερομηνίαΑ’ Λυκείου
10/10/’20Μαθηματικά
17/10/’20Φυσική
24/10/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
31/10/’20Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

14/11/’20Μαθηματικά
21/11/’20Φυσική
28/11/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
05/12/’20Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’21Μαθηματικά
05/01/’21Φυσική
07/01/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
09/01/’21Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

 

13/02/’21Μαθηματικά
20/02/’21Φυσική
27/02/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
06/03/’21Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

27/03/’21Μαθηματικά
03/04/’21Φυσική
10/04/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
17/04/’21Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

04/05/’21Μαθηματικά
05/05/’21Φυσική
07/05/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
08/05/’21Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
Β' Λυκείου
 ΗμερομηνίαΒ’ Λυκείου
10/10/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

17/10/’20Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

24/10/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

31/10/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
14/11/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

21/11/’20Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

28/11/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

05/12/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’21

 

Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

05/01/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

 

07/01/’21

 

Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

09/01/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

 

13/02/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

20/02/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

27/02/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

06/03/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
27/03/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

03/04/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

10/04/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

17/04/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

04/05/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

05/05/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

07/05/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

08/05/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
Γ' Λυκείου
 ΗμερομηνίαΓ’ Λυκείου
01/09/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
 

02/09/’20

 

Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

03/09/’20Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

04/09/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

10/10/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
17/10/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

24/10/’20Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

31/10/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

14/11/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
21/11/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

28/11/’20Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

05/12/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’21

 

Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
05/01/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

07/01/’21

 

Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

09/01/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

 

13/02/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
20/02/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

27/02/’21Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

06/03/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

27/03/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
03/04/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

10/04/’21Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

17/04/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

04/05/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
05/05/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

07/05/’21Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

08/05/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
EL