ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Το Πρόγραμμά μας

photo diagonismata - Το Πρόγραμμά μας | Eidenai

εκπαιδεύομαι
να πετυχαίνω

Διαγωνίσματα: επαναλαμβάνω, εξοικειώνομαι, οργανώνομαι, μαθαίνω, πετυχαίνω

Το μάθημά μας δεν ολοκληρώνεται με τη διδασκαλία. Θα φροντίσουμε να νιώσεις απόλυτα ασφαλής καθώς πλησιάζουμε προς την τελική δοκιμασία, μέσα από κατάλληλα οργανωμένες γραπτές εξετάσεις επαναληπτικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο,
 •  θα έχεις κίνητρο για συχνές επαναλήψεις της διδασκόμενης ύλης·
 •  θα προετοιμαστείς για το συγκεκριμένο ύφος εξέτασης·
 • θα μάθεις να οργανώνεις κατάλληλα τον χρόνο της μελέτης και των επαναλήψεών σου·
 • θα συνηθίσεις να απαντάς με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο εξέτασης·
 • θα κατανοήσεις πώς πρέπει να διατυπώνεις και να οργανώνεις τις απαντήσεις σου σε κάθε είδος πιθανών ερωτημάτων·
 • θα αντιληφθούμε τις αδυναμίες σου έγκαιρα, ώστε να κινηθούμε στοχευμένα για την αποδυνάμωσή τους·
 • θα καλλιεργηθεί η ικανότητά σου να συνδυάζεις δημιουργικά όσα μελέτησες, προκειμένου να ανταποκρίνεσαι σε θέματα αυξημένης δυσκολίας, πρωτόγνωρα και σύνθετα·
 • θα χαλιναγωγήσεις το άγχος των εξετάσεων.
Α' Λυκείου

3/10/’21  Σεμινάριο: Διαχείριση χρόνου και σύστημα μελέτης

Ημερομηνία
Α’ Λυκείου
10/10/’21
Μαθηματικά
17/10/’21
Φυσική
24/10/’21
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
31/10/’21
Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

07/11/’21
Μαθηματικά
14/11/’21
Φυσική
21/11/’21
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
28/11/’21
Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

05/12/’21   Σεμινάριο: Παρουσίαση πεδίων και σχολών του μηχανογραφικού δελτίου

19/12/’21   Ενημέρωση Γονέων

 

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’22
Μαθηματικά
05/01/’22
Φυσική
07/01/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
08/01/’22
Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

 

20/02/’22
Μαθηματικά
27/02/’22
Φυσική
13/03/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
20/03/’22
Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

10/04/’22   Ενημέρωση Γονέων

 

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

26/04/’22
Μαθηματικά
27/04/’22
Φυσική
28/04/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
29/04/’22
Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
Β' Λυκείου

03/10/’21   Σεμινάριο: Διαχείριση χρόνου και σύστημα μελέτης

 Ημερομηνία
Β’ Λυκείου
10/10/’21
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

17/10/’21
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

24/10/’21
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

31/10/’21
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
07/11/’21
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

14/11/’21
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

21/11/’21
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

28/11/’21
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

05/12/’21  Σεμινάριο: Παρουσίαση πεδίων και σχολών του μηχανογραφικού δελτίου

19/12/’21 Ενημέρωση Γονέων

 

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’22

 

Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

05/01/’22
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

 
07/01/’22

 

Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

08/01/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

 

20/02/’22
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

27/02/’22
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

13/03/’22
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

20/03/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

10/04/’22   Ενημέρωση Γονέων 

 

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

26/04/’22
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

27/04/’22
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

28/04/’22
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

29/04/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
Γ' Λυκείου
 Ημερομηνία Γ’ Λυκείου
01/09/’21
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
 

02/09/’21

 

Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

03/09/’21
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

04/09/’21
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

 

03/10/’21

 

 

 

 

10/10/’21

 

 

Σεμινάριο:
Διαχείριση χρόνου και σύστημα μελέτης

 

 

 

Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

 

17/10/’21
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

24/10/’21
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

31/10/’21
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

07/11/’21
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
14/11/’21
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

21/11/’21
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

28/11/’21

 

 

 

 

05/12/’21
 

Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

 

 

Σεμινάριο: Παρουσίαση πεδίων και σχολών
του μηχανογραφικού δελτίου

 

12/12/’21   Ενημέρωση Γονέων

 

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’22
 
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
05/01/’22
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

07/01/’22
 
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

08/01/’22
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

 

20/02/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
27/02/’22
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

13/03/’22
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

20/03/’22
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

03/04/’22   Ενημέρωση Γονέων

 

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

26/04/’22
Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
27/04/’22
Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

28/04/’22
Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

29/04/’22
Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
EL