ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Το Πρόγραμμά μας

εκπαιδεύομαι
να πετυχαίνω

Διαγωνίσματα: επαναλαμβάνω, εξοικειώνομαι, οργανώνομαι, μαθαίνω, πετυχαίνω
Το μάθημά μας δεν ολοκληρώνεται με τη διδασκαλία. Θα φροντίσουμε να νιώσεις απόλυτα ασφαλής καθώς πλησιάζουμε προς την τελική δοκιμασία, μέσα από κατάλληλα οργανωμένες γραπτές εξετάσεις επαναληπτικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο,
 •  θα έχεις κίνητρο για συχνές επαναλήψεις της διδασκόμενης ύλης·
 •  θα προετοιμαστείς για το συγκεκριμένο ύφος εξέτασης·
 • θα μάθεις να οργανώνεις κατάλληλα τον χρόνο της μελέτης και των επαναλήψεών σου·
 • θα συνηθίσεις να απαντάς με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο εξέτασης·
 • θα κατανοήσεις πώς πρέπει να διατυπώνεις και να οργανώνεις τις απαντήσεις σου σε κάθε είδος πιθανών ερωτημάτων·
 • θα αντιληφθούμε τις αδυναμίες σου έγκαιρα, ώστε να κινηθούμε στοχευμένα για την αποδυνάμωσή τους·
 • θα καλλιεργηθεί η ικανότητά σου να συνδυάζεις δημιουργικά όσα μελέτησες, προκειμένου να ανταποκρίνεσαι σε θέματα αυξημένης δυσκολίας, πρωτόγνωρα και σύνθετα·
 • θα χαλιναγωγήσεις το άγχος των εξετάσεων.
Α' Λυκείου
ΗμερομηνίαΑ’ Λυκείου
03/10/’20Μαθηματικά
10/10/’20Φυσική
17/10/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
24/10/’20Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

31/10/’20Μαθηματικά
07/11/’20Φυσική
14/11/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
21/11/’20Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

28/11/’20Μαθηματικά
05/12/’20Φυσική
12/12/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
19/12/’20Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’21Μαθηματικά
05/01/’21Φυσική
07/01/’21Ν.Ε. Γλώσσα -Λογοτεχνία
09/01/’21Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

 

23/01/’21Μαθηματικά
06/02/’21Φυσική
13/02/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
20/02/’21Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

27/02/’21Μαθηματικά
06/03/’21Φυσική
20/03/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
27/03/’21Αρχαία Ελληνικά

Χημεία

03/04/’21Μαθηματικά
10/04/’21Φυσική
17/04/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

04/05/’21Μαθηματικά
05/05/’21Φυσική
07/05/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
08/05/’21Αρχαία Ελληνικά Χημεία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
Β' Λυκείου
 ΗμερομηνίαΒ’ Λυκείου
03/10/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

10/10/’20Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

17/10/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

24/10/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
31/10/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

07/11/’20Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

14/11/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

21/11/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
28/11/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

05/12/’20Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

12/12/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

19/12/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’21

 

Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

05/01/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

 

07/01/’21

 

Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

09/01/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

 

23/01/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

06/02/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

13/02/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

20/02/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
27/02/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

06/03/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

20/03/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

27/03/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
03/04/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

10/04/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

17/04/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

04/05/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

05/05/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

07/05/’21Φυσική

Πληροφορική

Λατινικά

08/05/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.
Γ' Λυκείου
 ΗμερομηνίαΓ’ Λυκείου
01/09/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
 

02/09/’20

 

Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

03/09/’20Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

04/09/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

03/10/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
10/10/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

17/10/’20Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

24/10/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

31/10/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
07/11/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

14/11/’20Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

21/11/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

28/11/’20Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
05/12/’20Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

12/12/’20Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

19/12/’20Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

Επαναληπτικά διαγωνίσματα Χριστουγέννων εφ’ όλης της διδαχθείσας ύλης

04/01/’21

 

Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
05/01/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

07/01/’21

 

Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

09/01/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

 

23/01/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
06/02/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

13/02/’21Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

20/02/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

27/02/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
06/03/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

27/03/’21Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

03/04/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

10/04/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
17/04/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

Επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης

04/05/’21Χημεία

Α.Ο.Θ.

Ιστορία

05/05/’21Ν.Ε. Γλώσσα – Λογοτεχνία
07/05/’21Μαθηματικά

Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά

08/05/’21Φυσική

Πληροφορική

Κοινωνιολογία

 

 • Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρης διάρκειας και διεξάγονται στις βάρδιες 9:00, 12:00, 15:00.
 • Κάθε μαθητής οφείλει να δηλώνει έγκαιρα τη συμμετοχή του σε μία από τις βάρδιες των επερχόμενων διαγωνισμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες του και τη διαθεσιμότητα θέσεων.