Πρόγραμμα σπουδών

προγραμματίζοντας την επιτυχία

programma spoudon - Πρόγραμμα σπουδών | Eidenai

Το ζητούμενο όλων μας είναι η τελική επιτυχία!

Το πρόγραμμά μας είναι δομημένο ορθολογικά, ώστε να καλύψουμε τα κενά σου και να σε βοηθήσουμε να κατακτήσεις την ύλη στην οποία θα εξεταστείς, χωρίς να χρειαστείς πρόσθετη βοήθεια σε κανένα στάδιο, να αποκτήσεις τα εφόδια που θα σου επιτρέψουν να ανταποκριθείς στον αυξημένο ανταγωνισμό, να διακριθείς και … να πετύχουμε!
Α' Λυκείου

Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά – 2 ώρες

Πολυτεχνικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Μαθηματικά – 3 ώρες
 • Φυσική – 2 ώρες
 • Χημεία – 1 ώρα

Σπουδές Υγείας

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Φυσική – 2 ώρες
 • Χημεία – 1 ώρα

Οικονομικές Σπουδές 

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Μαθηματικά – 3 ώρες

 

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα διενεργούνται, πέραν των καθορισμένων ωρών, και ατομικές συνεδρίες.

Β' Λυκείου

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Θερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά – 3 ώρες

Χειμερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά – 5 ώρες
 • Ιστορία – 1 ώρα
 • Λατινικά – 1 ώρα

Πολυτεχνικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Μαθηματικά – 4 ώρες
 • Φυσική – 2 ώρες
 • Χημεία – 2 ώρες

Σπουδές Υγείας

Θερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Φυσική  – 2 ώρες
 • Χημεία – 2 ώρες

Χειμερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Φυσική – 2 ώρες
 • Χημεία – 2 ώρες
 • Βιολογία – 1 ώρα

Οικονομικές Σπουδές 

Θερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Μαθηματικά – 4 ώρες

Χειμερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 2 ώρες
 • Μαθηματικά – 4 ώρες
 • ΑΟΘ – 1 ώρα
 • Πληροφορική – 1 ώρα

 

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα διενεργούνται, πέραν των καθορισμένων ωρών, και ατομικές συνεδρίες.

Γ' Λυκείου

Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά – 6 ώρες
 • Ιστορία – 2 ώρες
 • Λατινικά – 2 ώρες

Πολυτεχνικές Σπουδές

Θερινά τμήματα

 • Νοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 7 ώρες
 • Φυσική – 4 ώρες
 • Χημεία – 4 ώρες

Χειμερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 5 ώρες
 • Φυσική – 4 ώρες
 • Χημεία – 4 ώρες

Σπουδές Υγείας

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Φυσική – 4 ώρες
 • Χημεία – 4 ώρες
 • Βιολογία – 3 ώρες

Οικονομικές Σπουδές 

Θερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 7 ώρες
 • ΑΟΘ – 2 ώρες
 • Πληροφορική – 3 ώρες

Χειμερινά τμήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 6 ώρες
 • ΑΟΘ – 2 ώρες
 • Πληροφορική – 3 ώρες

 

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα διενεργούνται, πέραν των καθορισμένων ωρών, και ατομικές συνεδρίες.

Απόφοιτοι

Ανθρωπιστικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά – 6 ώρες
 • Ιστορία – 2 ώρες
 • Κοινωνιολογία – 2 ώρες

Πολυτεχνικές Σπουδές

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 5 ώρες
 • Φυσική – 3 ώρες
 • Χημεία – 3 ώρες

Σπουδές Υγείας

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Φυσική – 3 ώρες
 • Χημεία – 3 ώρες
 • Βιολογία – 2 ώρες

Οικονομικές Σπουδές 

 • Νεοελληνική Γλώσσα – 3 ώρες
 • Μαθηματικά – 5 ώρες
 • ΑΟΘ – 2 ώρες
 • Πληροφορική – 2 ώρες

 

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας θα διενεργούνται, πέραν των καθορισμένων ωρών, και ατομικές συνεδρίες.

EL