Πειράματα βιολογίας bio-cLab

Η Βιολογία στο ειδέναι αλλάζει και αποκτά τη σωστή της διάσταση

Η αμεσότατη εφαρμογή των θεωριών της Βιολογίας στην καθημερινότητα απαιτεί μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με τη σημασία της εργαστηριακής εργασίας κατά τη διδασκαλία της Bιολογίας. Βάσει αυτών, οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι, για την εμπέδωση του μαθήματος, η γνώση που αποκτά κανείς στις αίθουσες διδασκαλίας και μέσω βιβλίων είναι αναποτελεσματική χωρίς την κατανόηση και την εκμάθηση των μεθόδων και των διαδικασιών που κρύβονται πίσω από αυτήν (Cardak et al. 2007, Ottander & Grelsson, 2006, Tan, 2008, Lazarowitz & Tamir, 1994, Lunetta, 1998).

IMG_1699
IMG_1753

Ο κύριος σκοπός της εργαστηριακής εργασίας στην επιστημονική εκπαίδευση είναι να επιτρέπει στους μαθητές, αξιοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται από τα βιβλία, να εμβαθύνουν στη λογική που διέπει τα βιολογικά φαινόμενα. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συνδυάζουν τη θεωρητική διδασκαλία της Βιολογίας (μέσα από τα βιβλία) με την πρακτική της διδασκαλία (μέσα από εργαστηριακά πειράματα), είναι σε θέση να εγγυηθούν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές τους.

Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε στο ειδέναι το bio-cLab ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μοριακής Βιολογίας στο οποίο οι μαθητές μας, μέσα από τη διεξαγωγή όλων των εργαστηριακών τεχνικών που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο (και όχι μόνο), θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και σε βάθος όλες τις βιολογικές διαδικασίες που διδάσκονται, ώστε να δύνανται πλέον να αντεπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στις ερωτήσεις εμβάθυνσης που θα κληθούν να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις τεχνικές που θα διδάσκονται:

  • Δημιουργία και μελέτη καρυοτύπου ·
  • Δημιουργία ανασυνδυασμένου πλασμιδίου
  • Καλλιέργεια βακτηρίων ·
  • Ανίχνευση ιών και κληρονομικών ασθενειών με τη μέθοδο της PCR ·
  • Μελέτη ομάδων αίματος ·
  • Μελέτη γενετικά τροποποιημένων τροφών ·
  • Τεχνικές ζύμωσης και παρασκευή κρασιού ·
IMG_1760
IMG_1757

Είναι σαφές ότι όλα τα παραπάνω κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας και για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (IB, A – levels). Είναι γνωστό ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες φοιτητές όταν ξεκινούν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, είναι πως έχουν μηδενική εμπειρία από εργαστηριακές τεχνικές, κάτι που δεν ισχύει για τους συμφοιτητές τους που προέρχονται από άλλες χώρες.

Στο σημείο αυτό, η εμπειρία του υπευθύνου του bio-cLab, Αντώνη Βυλλιώτη, στη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε διεθνές επίπεδο και οι συνεργασίες που διατηρεί με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού θα μπορούσαν να αποβούν εξαιρετικά χρήσιμες.

Τέλος, το bio-cLab θα είναι σε θέση να διδάσκει και σε μαθητές μικρότερων ηλικιών τα μυστήρια της ζωής μέσω εργαστηριακών τεχνικών.

IMG_2438
EL