Ερωτηματολόγια – γνωρίζοντας τον εαυτό μου

May 25, 2020

Λήψη αποφάσεων

Στην καθημερινή μας ζωή, καλούμαστε πολύ συχνά να λάβουμε αποφάσεις, άλλοτεπερισσότερο και άλλοτε λιγότερο σημαντικές. Άλλωστε, αυτό που είμαστε σήμεραέχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις […]
May 25, 2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ενδιαφέροντα μπορούν να οριστούν ως καταστάσεις, δραστηριότητες και πράγματα που μας αρέσουν και μας προσφέρουν ευχαρίστηση. Εκδηλώνονται συνήθως μέσα από τις δραστηριότητες που ακολουθούμε, τα […]
May 25, 2020

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες σου αποτελούν τα «κρυμμένα κριτήρια» με τα οποία ερμηνεύεις τις συμπεριφορές των ανθρώπων καθώς και τις καταστάσεις γύρω σου. Οι αξίες αναφέρονται σε κάποιο […]